POZOVITE ODMAH:
011 3392 924
069 745 228
063 239 598

Dobrodošli u bilingvalni/trilingvalni vrtić Peekaboo!

VRTIĆ O KAKVOM SMO SVI ODUVEK MAŠTALI!

Za naše mališane smo pripremili:


BILINGVALNA/TRILINGVALNA ŠKOLIGRICA PEEKABOO

Peekaboo je školigrica Novog Doba koja ima poseban pristup bavljenja decom. Osnovni princip rada u školigrici Peekaboo jeste individualni pristup i negovanje njihove autentičnosti.
Poseban pristup bavljenju decom podrazumeva i posebno osmišljen bilingvalni predškolski program sa elementima Montesori programa (kombinovanje nekoliko programa), kao i vrlo pažljivo izabran nastavni kadar.
S obzirom da je bilingvalna školigrica Peekaboo školigrica Novog Doba, ona daje jedan potpuno novi kvalitet i širi granice predškolskog obrazovanja u našoj zemlji.

Misija Peekabooa jeste individualan pristup i poštovanje autentičnosti svakog deteta. Samo na taj način možemo da ispratimo svako dete sa svim njegovim sadržajima i specifičnostima. Svako dete je jedinstveno. Ima jedinstven zbir talenata, vrlina, mana, izazova i potreba. Naša dužnost je da budemo u mogućnosti da prepoznamo i da negujemo njihove jedinstvene potrebe i da se ophodimo prema njima s puno ljubavi, poverenja i razumevanja za njihovo mišljenje, osećanja, raspoloženje...

Za svako dete zdrav proces odrastanja znači da će doći vreme kada će morati da se suoči sa izazovima, koji umeju i da bole. Svakom detetu potrebna je ljubav i posebna podrška da bi to uspešno prevazišli. Sve to sprovodimo kroz motivaciju, stimulaciju, podršku i usmeravanje našeg posvećenog tima.

U cilju individualnog, sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece, kao i održavanja kvaliteta rada i pružanja posebnih usluga, angažovani su stalni stručni saradnici: psiholog/psihoterapeut, defektolog/logoped i pedijatar po potrebi.

Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.

Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!


BILINGVALNI/TRILINGVALNI PROGRAM

Deca u uzrastu između druge i šeste godine najlakše usvajaju strani jezik i prihvataju ga kao maternji. Ovakav pristup učenju stranih jezika daje izvanredne rezultate, jer deca u ovom uzrastu s lakoćom komuniciraju, ne mešaju jezike i mogu da vode konverzaciju istovremeno na dva i više jezika. Ove sposobnosti dete kasnije gubi i zato je ovaj uzrast idealan za uvođenje deteta u strani jezik.

Velika prednost bilingvalnog/trilingvalnog programa je što taj jezik deca usvajaju kao maternji i tako ga i koriste. Prihvataju ga kao jezik svakodnevne komunikacije. Na taj način on za njih prestaje da bude strani jezik.

Peekaboo je dečiji višejezični vrtić u Beogradu. Bilingvalni/trilingvalni program je specifičan način izvođenja nastave.

Polovina planiranog dnevnog programa se odvija isključivo na engleskom i srpskom (4 sata), a druga polovina na nemačkom i srpskom jeziku (4 sata).

Program se izvodi po principu 1:1, što znači da u toku svake radne nedelje, deca imaju podjednak broj aktivnosti na sva tri jezika.

Roditelji imaju mogućnost da, ukoliko žele, mogu da izaberu dominantan strani jezik ili posebnu kombinaciju jezika.


EDUKATIVNI METOD

Osnovni metod rada je kreativna igra.
Igrajući se, a pri tom bivajući kreativno usmeravana i organizovana, deca razvijaju sve aspekte svoje ličnosti i stiču saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe.

Dometi svakog deteta mogu biti ogromni!
Potrebno ih je samo pratiti i osluškivati i rad prilagođavati njima. Tako i teme kojima se bavimo u našim kreativnim radionicama biramo u skladu s njihovim potrebama, interesovanjima i željama. Igramo se i istražujemo kroz kreativne radionice, jer tako mališani imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, vajarstvom, pozorištem, filmom, itd.

U okviru programa imamo sledeće aktivnosti:


KREATIVNE RADIONICE

Sve aktivnosti se odvijaju kroz kreativne radionice:

Posebno nam je drago što Peekaboo ima mogućnost da sarađuje sa uglednim umetnicima koji tokom godine učestvuju u našem programu kreativnih radionica i deca imaju priliku da dožive svaku umetnost na poseban i neposredan način. Umetnički saradnici gostuju u Peekaboou nekoliko puta godišnje, tako da imamo gudački kvartet, duvački trio, slikare (kako nastaje slika), keramičare, kamermane (kako je ispred, a kako iza kamere) i glumce.

Iz ovog našeg druženja i igranja na kraju tematske celine nastaju razne izložbe, pozorišne i lutkarske predstave, koreografije, pesme, priče... i ko zna šta još. Ali u svakom slučaju sjajna druženja! Učesnici u tim druženjima možete biti i vi, mame i tate, bake i deke, tetke i teče, svi zainteresovani detetu bliski mali i veliki ljudi.

U želji da deci približimo svet sa svim njegovim lepotama i različitostima, osmislili smo poseban program, PROZOR U SVET – upoznavanje kultura drugih naroda.
Mi nemamo mogućnosti da vodimo decu u Brazil, Španiju, Japan, Kinu... ali možemo da im dovedemo Brazil, Španiju, Japan, Kinu... u Peekaboo!!!
To je poseban program koji je osmišljen kao zajednička aktivnost sa roditeljima i državljanima zemlje koja se obrađuje, kao i sa ambasadama i kulturnim centrima tih zemalja. To su mnogo lepe žurke u kojima svi podjednako uživamo!


INFORMACIJE ZA RODITELJE

Upis se vrši tokom cele godine do popunjenosti kapaciteta.

Radno vreme školigrice Peekaboo je od 7.30 do 17:30 od ponedeljka do petka.


PRILIKOM UPISA

Prilikom upisa svoga deteta u školigricu PEEKABOO, roditelji:


SARADNJA S RODITELJIMA


PRVI DANI U PEEKABOO-u

Odvajanje od doma i roditelja je jedan poseban, vrlo delikatan trenutak u životu svakog deteta.
On je vrlo stresan i za dete i za roditelje, ali istovremeno vrlo uzbudljiv. Potrebno je izvesti ga vrlo obazrivo, sa puno nežnosti, razumevanja i strpljenja. Zato, mi prvim danima u Peekaboo-u posvećujemo izrazito mnogo pažnje.
Detetu je sve novo i potrebno mu je da se prilagodi svemu, prostoru, novim licima u njegovom životu, uključujući i decu, hranu, izlaske u šetnju...
Dete se ne sili ni na sta, ali se motiviše da prihvati promenu koja mu se događa u životu i koja za njega nije laka.
U tom procesu koristimo različite strategije koje odabiremo na osnovu tipa ličnosti deteta, njegovog prethodnog iskustva sa odvajanjem, kao i aktuelne porodične situacije u kojoj se ono nalazi.
Da bismo na najbolji način pomogli detetu da uspešno prođe kroz proces adaptacije na vrtić, neophodna nam je i podrška roditelja, kao i naša obostrana saradnja.
Mi činimo sve da Peekaboo bude detetu drugi dom, koje ga prihvata kada ono prvi put izlazi iz sveta svoje porodice i otkriva jedan novi svet - svet svojih vršnjaka.


PRIPREMA ZA ŠKOLU

Naš je cilj da vaša deca kod nas otkriju i razviju svoje talente, da postanu emotivno razvijeni i stabilni i da nauče da se slobodno izražavaju. Takođe nam je važno da budu socijalno prilagođeni, dobro informisani, radoznali i nadasve da umeju da se raduju! Takvi su onda spremni za svet i njegove izazove!
Tako naši mališani osećaju da imaju podršku , što im uliva sigurnost prilikom predstojeće promene sredine.


ISHRANA

Ovakav pristup i način bavljenja decom podrazumeva i takav pristup ishrani. Celovit.
Ishrana se zasniva na dobro izbalansiranim obrocima i užinama, što podrazumeva nutricionistu koji se potrudio da osmisli dovoljno interesantne, izbalansirane prema normativima i pravilima dečje ishrane.
Dobavljač hrane je firma "LIDO" koja je registrovana i ovlašćena za rad u ishrani i ugostiteljstvu.
2 obroka (doručak i ručak)
2 užine (slatka i slana, obavezno je voće jedno od njih)
Jelovnik se osmišljava na dvonedeljnom nivou i svake nedelje je različit.


STRUČNI TIM

Veoma pažljivo biramo ljude sa kojima sarađujemo.
To su saradnici – istomišljenici koji podržavaju našu osnovnu ideju u pristupu bavljenja decom.
Svi zaposleni prolaze posebnu edukaciju kako bi im se u potpunosti približio specifičan koncept rada školigrice Peekaboo.
O vašoj deci i sprovođenju našeg programa vode računa:


Povratak na početak