Home   Bilingvalna/Trilingvalna školigrica Peekaboo

Bilingvalna/Trilingvalna školigrica Peekaboo

c (15)_resize copy copy

SRPSKI/ENGLESKI/NEMAČKI

Dobrodošli u bilingvalni/trilingvalni vrtić Peekaboo, vrtić o kakvom smo svi oduvek maštali!

Peekaboo je školigrica Novog Doba koja ima inovativni pristup u svakodnevnom višejezičnom okruženju! Osnovni princip rada u školigrici Peekaboo jeste individualni pristup i negovanje njihove autentičnosti.

U cilju individualnog, sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece, kao i održavanja kvaliteta rada, posebno je osmišljen multilingvalni program sa elementima Montesori programa i vrlo pažljivo izabran nastavni kadar. Angažovani su i stalni stručni saradnici: psiholog/psihoterapeut, defektolog/logoped i pedijatar.

Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.
Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!

BILINGVALNI/TRILINGVALNI PROGRAM
Deca u uzrastu između druge i šeste godine najlakše usvajaju strani jezik i prihvataju ga kao maternji. Ovakav pristup učenju stranih jezika daje izvanredne rezultate, jer deca u ovom uzrastu s lakoćom komuniciraju, ne mešaju jezike i mogu da vode konverzaciju istovremeno na dva i više jezika. Ove sposobnosti dete kasnije gubi i zato je ovaj uzrast idealan za uvođenje deteta u strani jezik.
Velika prednost bilingvalnog/trilingvalnog programa je što taj jezik deca usvajaju kao maternji i tako ga i koriste. Prihvataju ga kao jezik svakodnevne komunikacije. Na taj način on za njih prestaje da bude strani jezik.

Bilingvalni/trilingvalni program je specifičan način izvođenja nastave.
Polovina planiranog dnevnog programa se odvija isključivo na engleskom i srpskom (4 sata), a druga polovina na nemačkom i srpskom jeziku (4 sata).
Program se izvodi po principu 1:1, što znači da u toku svake radne nedelje, deca imaju podjednak broj aktivnosti na sva tri jezika.
Roditelji imaju mogućnost da, ukoliko žele, mogu da izaberu dominantan strani jezik ili posebnu kombinaciju jezika.

U okviru programa imamo sledeće aktivnosti:
• svakodnevni izlazak napolje
• razni izleti
• korektivna gimnastika
• umetničke radionice
• razne radionice
• redovne posete muzejima, pozorištima, galerijama…
• ples sa ozbiljnim koreografijama!

EDUKATIVNI METOD
Osnovni metod rada je kreativna igra.
Igrajući se, a pri tom bivajući kreativno usmeravana i organizovana, deca razvijaju sve aspekte svoje ličnosti i stiču saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe.

Dometi svakog deteta mogu biti ogromni!
Potrebno ih je samo pratiti i osluškivati i rad prilagođavati njima. Tako i teme kojima se bavimo u našim kreativnim radionicama biramo u skladu s njihovim potrebama, interesovanjima i željama. Igramo se i istražujemo kroz kreativne radionice, jer tako mališani imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, vajarstvom, pozorištem, filmom, itd.

KREATIVNE RADIONICE
Sve aktivnosti se odvijaju kroz kreativne radionice:
• likovna (crtanje, slikanje, vajanje)
• muzička (slušanje, sviranje, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku…)
• dramska (razne tehnike pokreta, gluma, izražavanje, recitacije, brzalice itd.)
• psihološka (ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstava, empatije, konfliktne situacije, odnos prema okolini…)
• prozor u svet – upoznavanje kultura drugih naroda

Posebno nam je drago što Peekaboo ima mogućnost da sarađuje sa uglednim umetnicima koji tokom godine učestvuju u našem programu kreativnih radionica i deca imaju priliku da dožive svaku umetnost na poseban i neposredan način. Umetnički saradnici gostuju u Peekaboou nekoliko puta godišnje, tako da imamo gudački kvartet, duvački trio, slikare (kako nastaje slika), keramičare, kamermane (kako je ispred, a kako iza kamere) i glumce.

Iz ovog našeg druženja i igranja na kraju tematske celine nastaju razne izložbe, pozorišne i lutkarske predstave, koreografije, pesme, priče… i ko zna šta još. Ali u svakom slučaju sjajna druženja! Učesnici u tim druženjima možete biti i vi, mame i tate, bake i deke, tetke i teče, svi zainteresovani detetu bliski mali i veliki ljudi. Kao rezultat svega ovoga sleduje godišnja predstava u maju u Zvezdara Teatru, a u isto vreme i ispraćaj naših školaraca.

Kao kruna svih naših aktivnosti rekreativna nastava.

U želji da deci približimo svet sa svim njegovim lepotama i različitostima, osmislili smo posebnu radionicu, PROZOR U SVET – upoznavanje kultura drugih naroda.
Mi nemamo mogućnosti da vodimo decu u Brazil, Španiju, Japan, Kinu… ali možemo da im dovedemo Brazil, Španiju, Japan, Kinu… u Peekaboo!!!
To je radionica koja je osmišljena kao zajednička aktivnost roditelja, dece i državljana zemlje koja se obrađuje, kao i sa ambasadama i kulturnim centrima tih zemalja. To su mnogo lepe žurke u kojima svi podjednako uživamo!