Home   Novosti

Novosti

  • Jaslice – formirana starija jaslena grupa
  • Oslikano dvorište
  • Priprema za godišnju predstavu u Zvezdara Teatru
  • Priprema za rekreativnu nastavu
  • Humanitarna akcija za decu bez roditeljskog staranja