Home   Jaslice

Jaslice

DSC_3128 copy copy_resize

Dolazak deteta u vrtić u ranom uzrastu, veliki je događaj za celu porodicu. Roditelji su uzbuđeni i zabrinuti, dete se veoma često po prvi put odvaja od roditelja. Otvoren pristup roditeljima, individualan pristup adaptaciji svakog deteta je ono što karakteriše Peekaboo.

Prve dane u Peekaboo-u dete provodi sa roditeljem, kako bi uz poznatu osobu upoznalo novi prostor i nove ljude oko sebe. U zavisnosti od reakcija deteta na novo okruženje, vaspitači sa roditeljima prave plan adaptacije, koji zatim svakodnevno zajednički analiziraju. Na taj način se bira najbolji tempo za adaptaciju deteta, roditelji su bezbrižniji, a deca lakše prihvataju novo okruženje u kome će svakodnevno boraviti.

U jaslenoj grupi pored vaspitnog rada sa decom akcenat se stavlja na negu i usvajanje kulturno-higijenskih navika. Od prvih dana u jaslama, počinje se sa podsticajem i stimulacijom razvoja govora i čula, a ostvaruje se i programska saradnja sa vrtićem kako bi deca kasniju promenu grupe lakše prihvatila.

U okviru motornih veština radi se na razvoju krupne motorike (razvoj veština kretanja: trčanje, preskakanje, zaobilaženje manjih prepreka, uspostavljnaja ravnoteže, bacanje / hvatanje lopte, šutiranje…) kao i na podsticanju razvoja fine motorike šake (manipulacija sitnijim predmetima, pravilno držanje kašike, hvatanje i slikanje prstima, otiskivanje dlana i sl.). Isto tako treba istaći i da je jedan od dominantnijih kanala za učenje na tom uzrastu kroz muzičko – ritmičke igre jer deca tako najbolje usvajaju nove veštine. U cilju podsticaja senzorskih funkcija, imamo igre sa vodom i peskom (kada to vremenski uslovi dozvoljavaju).

Teme od kojih polazimo u jaslenom uzrastu su životne i pružaju detetu realnu sliku o svetu koji ga okružuje. Tako se na jaslenom uzrastu deca upoznaju sa živim i neživim svetom oko sebe i pojavama koje nas okružuju. Deca upoznaju biljke i životinje, neke njihove osobenosti kroz igru, posmatranje, dodir, miris, ukus, sluh tj. upotrebom svih čula; upoznaju se sa osobinama ljudi, delovima tela, odećom koju nosimo, hranom koju jedemo i pripremamo, sa osnovnim emocijama i načinima kako ih izražavamo i sl., a sve kroz aktiviranje svih čula.

Ciljevi i ishodi koje vaspitači razmatraju i od kojih polaze u planiranju svakodnevnog rada sa decom jaslenog uzrasta podeljeni su u četiri velike grupe:
• Oblast socijalnog razvoja,
• Oblast motornog razvoja,
• Razvoj jezika, govora i uopšte komunikacije,
• Razvoj mišljenja i sposobnosti rešavanja problema.

U jaslenim grupama realizuju se i:
– Muzička radionica
– Korektivna gimnastika
– Engleski jezik

Program ovih aktivnosti je u potpunosti prilagođen uzrastu dece, realizuju ih saradnici iz vrtića čime se olakšava prelazak dece u stariju grupu.

Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.

Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!